Disclaimer

Champelle is niet aansprakelijk voor druk- en schrijffouten, foutieve informatie hetzij van Champelle, hetzij aangeleverd door derden. Champelle is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van producten. Champelle is niet aansprakelijk voor letsel veroorzaakt door een van haar producten. Champelle is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen door Champelle zelf of door toeleveranciers en het daaruit voortgekomen prijsverschil. Dit wordt te allen tijde in rekening gebracht bij de klant.

 

champagne en wijn zijn natuurproducten. Derhalve kunnen er smaakverschillen voorkomen. Wijnkisten zijn gemaakt van hout en kunnen onregelmatigheden bezitten die horen bij het natuurlijke karakter van het product.

Champelle doet haar uiterste best om in geval van onregelmatigheden deze zorgvuldig en klantvriendelijk te behandelen naar redelijkheid en billijkheid.

Home / Disclaimer
Interesse?
020 - 407 77 14
06 -51 411 989
[email protected]
voor persoonlijk advies
  • Onze service
  • Persoonlijke service
  • Maatwerk en flexibiliteit
  • Extra voordeel bij grotere afnames
Referenties